Prelekcja edukacyjna o okolicznościach styczniowego transportu do KL Lublin

Zapraszamy do udziału w lekcji muzealnej pt. „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże… – okoliczności pierwszego transportu więźniów z Warszawy do KL Lublin/Majdanek”. Wydarzenie planowane jest na 19 stycznia 2022 roku na godz. 9.00 w Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26.

17 stycznia 1943 roku odszedł z Warszawy pierwszy transport więźniów do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Lublin/Majdanek. Deportowano wówczas około 1500 osób, kobiety i mężczyzn, ofiary poprzedzających transport ulicznych łapanek oraz więźniów Pawiaka. Impulsem do fali masowych aresztowań był rozkaz szefa SS i policji Trzeciej Rzeszy Heinricha Himmlera, w którym czytamy między innymi: „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże, aby (…) w ten sposób uzyskać widoczną poprawę sytuacji z bandami”. Tym ostatnim określeniem nazywano organizacje podziemne. Prezentacja przybliży okoliczności sformowania styczniowego transportu oraz sylwetki niektórych osób, które zostały nim deportowane. Po prelekcji nastąpi symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem Drzewa Pawiackiego w hołdzie wówczas aresztowanym i wywiezionym. 

W razie zainteresowania udziałem w tym wydarzeniu prosimy o kontakt e-mailowy: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl Na spotkanie obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Ważna informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 25 i 26 grudnia 2021 r. oraz 1, 2 i 6 stycznia 2022 r. Muzeum Więzienia Pawiak będzie nieczynne dla zwiedzających.

.

Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Szanowni Państwo,

we wnętrzach dawnego aresztu śledczego gestapo w alei Szucha 25 realizowane jest w grudniu 2021 r. zadanie pod nazwą „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa”. Konserwację przeprowadza firma ZKR Sp. z o.o. Przedmiotem prowadzonych obecnie prac są tynki z inskrypcjami na ścianach i sufitach czterech cel zbiorowych zwanych tramwajami. Na kolejnym etapie realizacji zadania poddane zostaną konserwacji inskrypcje na płytach kamiennych, parkietach, ścianach i sufitach w dziesięciu celach pojedynczych, tak zwanych izolatkach.

Zadanie pod nazwą „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa” finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.